Målsætning for Ringkøbing Plejehjem


Plejehjemmet skal opleves som et godt og rart sted, at komme og være, med mulighed for samvær og aktivitet i et varmt og åbent miljø.
• Beboere skal have ansvar for og frihed til at bestemme over egen tilværelse, hvor der stiles efter, at alle yder efter evne og modtager efter behov.
• Beboere skal ligestilles med beboere i almindelig bolig, dog således at der tages hensyn til beboernes særlige behov for tryghed, omsorg og pleje.
• Den enkelte beboers bolig skal respekteres, som privat område, hvor personalet er gæst - under hensyntagen til at det er personalets arbejdsplads.
• Nye beboere skal have god vejledning om plejehjem-met ved indflytning.
• Beboere skal løbende have relevant information, der har betydning for hverdagen, og have indflydelse på kostplan, aktiviteter og kulturelle arrangementer.
• Plejehjemmet skal være et godt spisested - med sund, veltillavet mad, hvor der er plads til individuelle hensyn.
• Plejehjemmet skal være en arbejdsplads med et godt miljø - hvor vi taler til hinanden, ikke om hinanden, og hvor vi bruger et pænt sprog over for hinanden.
• Plejehjemmet skal være et sted, hvor personalet får ansvar, anerkendelse og positiv kritik.
• Plejehjemmet skal være et sted, hvor personalet får lyst til, og mulighed for at videreuddanne sig, og det skal være et godt uddannelsessted for elever