Målsætning for Ringkøbing Plejehjem


Plejehjemmet skal opleves som et godt og rart sted, at komme og være, med mulighed for samvær og aktivitet i et varmt og åbent miljø

Beboere skal have ansvar for og frihed til at bestemme over egen tilværelse, hvor der stiles efter, at alle yder efter evne og modtager efter behov.

Beboere skal ligestilles med beboere i almindelig bolig, dog således at der tages hensyn til beboernes særlige behov for tryghed, omsorg og pleje.

Den enkelte beboers bolig skal respekteres, som privat område, hvor personalet er gæst - under hensyntagen til at det er personalets arbejdsplads.

Nye beboere skal have god vejledning om plejehjemmet ved indflytning.

Beboere skal løbende have relevant information, der har betydning for hverdagen, og have indflydelse på  kostplan, aktiviteter og kulturelle arrangementer.

Plejehjemmet skal være et godt spisested - med sund, veltillavet mad, hvor der er plads til individuelle hensyn.

Plejehjemmet skal være en arbejdsplads med et godt miljø - hvor vi taler til hinanden, ikke om hinanden, og hvor vi bruger et pænt sprog over for hinanden.

Plejehjemmet skal være et sted, hvor personalet får ansvar, anerkendelse og positiv kritik. Plejehjemmet skal være et sted, hvor personalet får lyst til, og mulighed for at videreuddanne sig, og det skal være et godt uddannelsessted for elever