Ringkøbing Plejehjem er en del af Danske Diakonhjem og vægter det kristne livs- og menneskesyn højt.

Vi bor tæt på Ringkøbing Fjord.

Ringkøbing Plejehjem har plads til 66 beboere fordelt på 3 etager. Derudover varetager vi den visiterede hjælp i 16 ældre boliger.

Vi lægger vægt på, at plejehjemmet er et HJEM for vore beboere. Vi har nye og flotte rammer. I den daglige varetagelse af opgaver, tager vi udgangspunkt i beboerens egen formåen og ønsker.

Livet skal leves - også på et plejehjem.

Plejehjemmets Venner står i spidsen for alsidige arrangementer til glæde for hele huset. Der er en stor opbakning til plejehjemmet.