MENNESKESYN

Det enkelte menneske har værdi i sig selv.

Mennesker er ikke ens, men har lige værdi - hvad enten man er rask, syg, ung eller gammel.

Det enkelte menneske er enere. 

Individuel opdragelse og livsforløb har betydning for, hvordan mennesker føler, tænker og handler.
Det enkelte menneske har ret til at leve/dø på en værdig måde.

Det enkelte menneske har ret til en plads i fællesskabet - med respekt for andre.

Det enkelte menneske forståes som en helhed, men på-virkes forskelligt af fysiske - psykiske - sociale - kulturelle og åndelige forhold.