Ringkøbing Plejehjems Venner 

kaldet RPV

Er en forening, der har til formål at være til hjælp for plejehjemmets personale, når og hvor det er muligt.

At hjælpe til at uddybe kontakten mellem beboerne og deres gamle venner og slægtninge, aktivere og underholde beboerne med forskellige arrangementer og at få så mange som muligt med i arbejdet for hjemmets beboere.

Af foreningens forskellige aktiviteter kan nævnes musikcafe, hyggelørdage og bankospil.

Foreningen er endvidere behjælpelig ved plejehjemmets øvrige arrangementer, og står for drift af kiosken.

Foreningens indtægter kommer hovedsagelig fra medlemskontingenter og loppemarkeder.

Enhver kan være medlem, og der sendes et medlemsblad - Bindeleddet - ud til alle medlemmer 11 gange årligt.

Datoerne for de forskellige aktiviteter er opført i Bindeleddet.

Optagelse af nye medlemmer sker ved henvendelse til kasserer Gitte Pedersen - tlf. 24 27 08 15 eller på Ringkøbing Plejehjem.

 

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.