Vi har egen tandlægeklinik på 2. sal.

Her kommer omsorgstandplejen.

Du kan tilmeldes den kommunale omsorgstandpleje, hvor der betales et årligt beløb.

Læs mere om omsorgstandplejen.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.